Privacy & cookies

 1. De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan NOB: New Online Business verstrekt, zal NOB: New Online Business zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven
  persoonsgegevens.
 3. Bij het bezoeken van de website kan NOB: New Online Business informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 4. De informatie die NOB: New Online Business verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden
  worden gebruikt.
 5. NOB: New Online Business mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 6. NOB: New Online Business mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor
  noodzakelijke specifieke doeleinden.
 7. Het is NOB: New Online Business niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 8. NOB: New Online Business zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
 9. De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar
  persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.
 10. De Opdrachtgever gaat akkoord dat NOB: New Online Business de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of
  klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek,
  kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.